Tshepiso Mazibuko, Mshaya’zafe hostel

Tshepiso Mazibuko, photography, photogravure, prints